layout-wrota-lipiec2014-tlo-pustakostka

promocja.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka 

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

 

Perła renesansu w Krasiczynie - Kaplica pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Baszcie Boskiej

Należy do najwspanialszych zabytków architektury i sztuki renesansu w Polsce – zamek Sapiehów w Krasiczynie. Pieczołowicie odrestaurowany zachwyca dziś wspaniałą architekturą, niepowtarzalnymi malowidłami ściennymi - sgrafittami, basztami, pięknym parkiem z unikatowymi okazami drzew oraz kaplica zamkową, która po kilkudziesięciu latach odzyskała swój blask, jaki posiadała za czasów, kiedy mieszkali tu Sapiehowie.

Historia i opis Kaplicy

Kaplica pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny mieszcząca się w Baszcie Boskiej, to dzieło późnego renesansu o nieprzeciętnym wyrazie artystycznym i  głębokim przesłaniu duchowym. Kaplica powstała w latach 1607-1613 w okresie przebudowy fortalicji obronnej na rezydencję magnacką, podjętej z inicjatywy Marcina Krasickiego. Mszę św. konsekracyjną odprawił w Kaplicy  27 sierpnia 1618 r. biskup przemyski S. Sieciński.

Kruchta

Na początku XVII w. przed wejściem do Kaplicy została dobudowana kruchta, jako przedsionek Baszty Boskiej. Kryje ją sklepienie kolebkowe z lunetami, a ponad jej dachem wznosi się wieżyczka sygnaturki. Prostokątną bryłę kruchty wieńczy ozdobna attyka, której wystrój wzbogaca dekoracja sgraffitowa i malarska. Otwór wejściowy otacza okazały portal z roku 1607, który ma postać łuku tryumfalnego o trzech prześwitach. Z kruchty do wnętrza Kaplicy wiodą duże dwuskrzydłowe dębowe drzwi. Symbolikę drzwi stanowi wątek ideowy drogi do Królestwa Niebieskiego (depozyt Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej). Składają się z dwóch prostokątnych skrzydeł i z półkolistej części górnej. W górnej ażurowej części znajdują się pelikany (zwierzęta symbolizujące ofiarę miłosierną) o rozpostartych skrzydłach raniące dziobami swoje piersi, poniżej zaś przedstawiono pisklęta z owocami granatu (owoce symbolizujące obfitość i łaskę). W dolnej części możemy podziwiać dwa okazałe ptaki zakładające gniazda.

Wnętrze Kaplicy

W centralnej części Kaplicy znajduje się manierystyczny malowany i złocony kolumnowy ołtarz główny (rekonstrukcja). Po bokach ołtarza zamieszczone są drewniane drzwi prowadzące do zakrystii. Sceny z życia NMP- patronki Kaplicy przedstawione są na sklepieniu w trapezowatych kartuszach: Zwiastowanie, Zaślubiny Józefa i Marii, Nawiedzenie, Boże Narodzenie, Wniebowzięcie i Koronacja Marii. U góry zaś w promieniach latarni znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca Zbawiciela trzymającego w jednej ręce kulę ziemską, druga zaś uniesiona jest ku górze w geście błogosławieństwa. Nad głową Chrystusa widnieje postać Jego ucznia – św. Jana, a po bokach towarzyszą mu św. Łukasz i św. Mateusz, u dołu zaś św. Marek. Na bogaty program ikonograficzny składa się również przedstawienie trzech cnót: Wiary, Nadziei i Miłości, a także czterech cnót kardynalnych: Roztropności, Umiarkowania, Odwagi i Miłosierdzia. Poczuciem moralnym zaś wytrwałego oczekiwania na przyjście Zbawiciela jest zestawienie panien Mądrych i Głupich. 
Wnętrze Kaplicy zdobią liczne płaskorzeźby i malowidła o tematyce biblijnej. W nawie bocznej po prawej stronie znajdował się marmurowy sarkofag księżniczki Zofii Sapieżanki, wykonany przez słynnego rzeźbiarza Henryka Stattlera, a który powstał ok. 1855 r. z inicjatywy księcia Leona Sapiehy. Obecnie została zrekonstruowana w ramach pracy dyplomowej górna część sarkofagu. Kaplica zamkowa była miejscem duchowych przeżyć i rozważań kardynała Adama Stefana Sapiehy. 

Największe piętno klęski zostało odciśnięte w czasie II wojny światowej, kiedy to druzgocąca dewastacja zamku doprowadziła do całkowitego zniszczenia zabytkowego wyposażenia Kaplicy jeszcze z czasów jej powstania. 

Przez wiele lat Kaplica była niedostępna dla turystów, odwiedzających krasiczyński zamek. Obecnie przywrócono jej pierwotny blask świetności, a przede wszystkim funkcje sakralną. Po raz pierwszy 15 października 2007r. od czasu wybuchu II wojny światowej odprawiono w Kaplicy Mszę św. z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wiecej:  http://www.krasiczyn.com.pl

Tekst i foto: oddział marketingu Zamku w Krasiczynie