layout-wrota-lipiec2014-tlo-pustakostka

promocja.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka 

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

 

Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny AEROPOLIS

Zlokalizowany na terenie Województwa Podkarpackiego Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny AEROPOLIS (PPN-T) jest obecnie jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc pod inwestycje w południowo-wschodniej Polsce. Jest pierwszym w kraju parkiem branżowym, który ma podtrzymywać głęboko zakorzenione w regionie tradycje przemysłu lotniczego (zarówno w sferze gospodarczej, jak i naukowo-badawczej).

PPN-T powstał w 2003 r. na podstawie porozumienia w sprawie utworzenia Parku, którego sygnatariuszami są Samorząd Województwa Podkarpackiego, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Urząd Miasta Rzeszowa, Politechnika Rzeszowska oraz Uniwersytet Rzeszowski. Za misję PPN-T uznano wielofunkcyjny rozwój Województwa Podkarpackiego w oparciu o idee innowacyjności i transferu technologii poprzez synergiczne wykorzystanie regionalnego potencjału naukowo-badawczego, gospodarczego oraz infrastrukturalnego. W 2005 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego upoważnił Zarząd Województwa do przekazania Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zadań związanych z zarządzaniem Parkiem.

PPN-T położony jest w odległości 10 km od centrum Rzeszowa, na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych: drogi krajowej nr 9 łączącej Rzeszów z Warszawą i drogi krajowej nr 19 łączącej Rzeszów z Lublinem i dalej z północno-wschodnią częścią kraju. W niedalekiej przyszłości - w odległości zaledwie 2 km od terenów Parku - przebiegać będą autostrada A4 oraz droga ekspresowa S19. W bezpośrednim sąsiedztwie Parku znajduje się linia kolejowa nr 71. Ponadto tereny Parku sąsiadują z międzynarodowym lotniskiem Rzeszów-Jasionka.

PPN-T oferuje inwestorom w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne oraz pomieszczenia Preinkubatora Akademickiego. Wokół lotniska rozciąga się Strefa S1 Przylotniskowa (70 ha),  utworzona  do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej w szeroko pojętej branży lotniczej. Planowany jest na niej także rozwój przemysłu elektromaszynowego, elektronicznego i informatycznego. Naukową bazę dla tych branż stanowi Politechnika Rzeszowska. Przewidywany jest ponadto dynamiczny rozwój zaawansowanych technik szkolenia lotniczego, bazujący na Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej oraz Aeroklubie Rzeszowskim. Strefa S2 Podwyższonej Aktywności Gospodarczej (47 ha) zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie Rzeszowa, w gminie Głogów Małopolski. Przeznaczona jest dla firm z branż: chemicznej, tworzyw sztucznych, biotechnologii. Jej tereny cieszą się zainteresowaniem zwłaszcza średnich i małych firm z województwa. Firmy inwestujące w tej strefie będą ściśle współpracować z Politechniką Rzeszowską 
i Uniwersytetem Rzeszowskim.

Firmy działające w Parku mają możliwość uzyskania ulgi w podatkach i opłatach lokalnych, a także - dzięki włączeniu terenów Parku do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO PARK Mielec - uzyskania ulg w podatku dochodowym - nawet do 70% zainwestowanego kapitału. Duża koncentracja firm z pokrewnych branż, to możliwość tworzenia sieci kooperantów i poddostawców. 
Na inwestycje w AEROPOLIS zdecydowało się już kilkanaście firm, między innymi: MTU Aero Engines Polska, Borg Warner Turbo Systems, Goodrich Corporation, OPTeam S.A., Polimarky.

 Plany rozwojowe AEROPOLIS zakładają m.in. znaczne rozszerzenie działalności służącej rozwojowi innowacyjności na Podkarpaciu. Planuje się stworzenie kilku laboratoriów naukowo-badawczych, w tym laboratoriów przeznaczonych dla lotnictwa. Plany rozwojowe obejmują także budowę bazy materialnej dla rozpoczynania i rozwijania działalności gospodarczej w ramach AEROPOLIS poprzez utworzenie Inkubatora Technologicznego oraz Centrum Obsługi PPN-T. Inkubator służyć będzie rozwojowi działalności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinie nowoczesnych technologii. Centrum Obsługi PPN-T usprawni proces wchodzenia nowych podmiotów do Parku oraz ich współpracy z otoczeniem. Inwestycje zrealizowane zostaną w II etapie budowy PPN-T AEROPOLIS w ramach planu inwestycyjnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Justyna Dec
Oddział promocji 

 Fot. Archiwum UMWP