layout-wrota-lipiec2014-tlo-pustakostka

promocja.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka 

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

 

Prezydencja Polski w Radzie UE w Podkarpackiem

Data 1 lipca 2011 r. dla Polski od czasu wstąpienia do Unii Europejskiej jest niezwykle ważnym momentem. W tym dniu na pół roku przewodniczyć będzie ona pracom UE. Polska stanie się gospodarzem większości unijnych wydarzeń i będzie odgrywać kluczową rolę na wszystkich polach aktywności Unii Europejskiej. Państwo sprawujące prezydencję będzie odpowiedzialne za organizację spotkań UE, nadawanie kierunku politycznego Unii, dbanie o jej rozwój, integrację oraz bezpieczeństwo. Wraz z objęciem przez Polskę Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, dla kraju i wszystkich jego regionów otworzy się szansa do promowania Polski i tworzenia jej wizerunku jako kraju dynamicznie się rozwijającego, o bogatych zasobach ludzkich, z niepowtarzalną kulturą, zabytkami i walorami turystycznymi.

Dla Podkarpackiego  prezydencja Polski rozpocznie się bardzo dynamicznie, bo już w dniach 21 -23 lipca w regionie będzie miało miejsce posiedzenie organu pomocniczego Rady Europy - COREPER 1. Podczas posiedzenia goście odwiedzą m. in. Rzeszów, Łańcut, Sanok, Arłamów, Medykę, Krasiczyn. Pierwszym elementem będzie prezentacja województwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

 

Komitet Stałych Przedstawicieli (fr. Comité des représentants permanent) - COREPER - składa się ze stałych przedstawicieli krajów członkowskich UE  przy Radzie Unii Europejskiej w Brukseli w randze ambasadorów oraz ich zastępców. Za zadanie ma przygotowywanie posiedzeń Rady UE, może także podejmować pewne decyzje proceduralne oraz powoływać grupy robocze. Wszystkie punkty porządku obrad posiedzenia Rady podlegają wcześniejszej dyskusji w COREPER, o ile nie zostanie postanowione inaczej. Stara się wypracować kompromis, który zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Radzie. COREPER nadzoruje i koordynuje prace około 250 komitetów i grup roboczych stałych lub ad-hoc, w których skład wchodzą urzędnicy i eksperci z krajów członkowskich, pracujący nad stroną techniczną zagadnień przeznaczonych do późniejszej dyskusji w COREPER i Radzie. Na jego czele stoi kraj aktualnie przewodniczący Radzie UE. Faktycznie składa się z dwóch komitetów: COREPER I - zajmuje się głównie sprawami socjalnymi i ekonomicznymi. W jego skład wchodzą zastępcy stałych przedstawicieli orazCOREPER II - złożony jest ze stałych przedstawicieli i zajmuje się głównie sprawami dotyczącymi polityki unijnej, finansów i polityki zagranicznej.

O wizycie przedstawicieli COREPER można przeczytać pod:  oraz -

Więcej informacji o przygotowaniach do Prezydencji:  , gdzie warto przeczytać m. in. "Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej", czy "Przewodnictwo państwa w Radzie UE - doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski".

Fot. Krzysztof Zajączkowski