layout-wrota-lipiec2014-tlo-pustakostka

promocja.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka 

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

 

Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego

Województwo Podkarpackie to region o ogromnym potencjale inwestycyjnym oraz prężnie rozwijającej się gospodarce. Wyjątkowe położenie geopolityczne województwa sprawia, że ma ono niepowtarzalny charakter – jest pomostem między dobrze rozwiniętą Europą zachodnią i systematycznie rozwijającą się Europą wschodnią.

Województwo Podkarpackie jest najbardziej wysuniętym na południowy wschód regionem Polski, graniczy z Ukrainą i Słowacją. Przez teren województwa przebiegają także granice przedsięwzięć o znaczeniu ponadpaństwowym. Wschodnia i południowa granica Podkarpackiego jest zachodnią granicą NATO, wschodnia granica województwa zamyka również obszar rozszerzonej UE. Co więcej, Podkarpackie położone jest przy wewnętrznej granicy Grupy Wyszehradzkiej i Strefy Wolnego Handlu CEFTA.

Doskonałe położenie geopolityczne województwa wzmacnia dodatkowo dostępność komunikacyjna. Przez jego teren biegną bowiem korytarze transportowe o zasięgu transeuropejskim. Województwo przecinają dwie drogi międzynarodowe: E-40 z Wrocławia przez Rzeszów do Lwowa oraz E-371 z Radomia przez Rzeszów do Koszyc. W niedługim czasie przez województwo przebiegać będzie także autostrada A4, łącząca zachodnią i wschodnią granicę Polski oraz droga ekspresowa S19, która połączy południową i północną granicę Polski.

Spośród 5 znajdujących się na terenie województwa lotnisk, najważniejsze jest to zlokalizowane w Jasionce k. Rzeszowa - najdalej na wschód wysunięte lotnisko międzynarodowe UE, posiadające drugi pod względem długości pas startowy w Polsce i obsługujące połączenia na kierunkach europejskich oraz transatlantyckie.

Podkarpackie jest miejscem przyjaznym inwestorom oraz przedsiębiorcom. Z myślą o nich na terenie województwa utworzono obszary aktywności gospodarczej. Ich atutem jest dostępność ulg, preferencji i uproszczonych procedur administracyjnych. Takimi właśnie obszarami są funkcjonujące na terenie województwa dwie specjalne strefy ekonomiczne: Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO – PARK WISŁOSAN oraz Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC. W 2003 r. powołany został również Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS. Obecnie jest to jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc lokowania inwestycji w Polsce południowo-wschodniej. Jego głównym celem jest transfer technologii, ściągnięcie nowoczesnych firm oraz wykorzystanie potencjału regionalnych uczelni wyższych i ośrodków naukowo – badawczych.

W gospodarce krajowej województwo spełnia funkcję przemysłową, rolniczą oraz rekreacyjno-wypoczynkową. W strukturze gałęziowej przemysłu regionu dominuje przemysł lotniczy, elektromaszynowy, chemiczny i spożywczy. Podkarpackie znane jest z rozwiniętego przemysłu lotniczego oraz ośrodków szkolenia pilotów. W 2003 r. powołano zajmujące się promocją tej branży w kraju i za granicą Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”.

Województwo Podkarpackie ze swoimi walorami przyrodniczo-kulturowymi jest bez wątpienia jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów w skali kraju, a nawet Europy. Szczególną pozycję w tym względzie zapewniają Bieszczady. W województwie można uprawiać różne formy aktywnego wypoczynku: turystykę pieszą, rowerową, konną, wodną, zimową. Bardzo dobrze rozwinięta jest także infrastruktura w zakresie świadczenia usług uzdrowiskowych. Branża turystyczna to obszar, w którym istnieje jeszcze wiele niezagospodarowanych nisz. Za inwestowaniem w tym sektorze przemawia położenie geopolityczne województwa, stwarzające możliwość rozwijania transgranicznej współpracy kulturalno – turystycznej, zabytki wpisane na listę UNESCO, liczne parki krajobrazowe i narodowe oraz rezerwaty przyrody.

Województwo Podkarpackie jest miejscem przyjaznym i atrakcyjnym zarówno dla inwestorów jak i turystów. W regionie zlokalizowanych jest bardzo wiele instytucji okołobiznesowych, które świadczą usługi doradcze inwestorom krajowym i zagranicznym. Natomiast różnorodność ofert turystycznych jest w stanie zaspokoić oczekiwania nawet najbardziej wymagającego klienta.

Justyna Dec
Oddział promocji