layout-wrota-lipiec2014-tlo-pustakostka

promocja.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka 

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

 

Wschodni Klaster Informatyczny

„Mnożymy potencjał” – tak brzmi hasło założonego w grudniu 2010 r. przez 8 firm z województwa podkarpackiego i lubelskiego, Wschodniego Klastra Informatycznego (WKI).Przedsięwzięcie zostało zainicjowane przez  Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka. Zawiązanie Klastra IT pozwoliło otworzyć nowy etap w sektorze firm informatycznych zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego.

Za główny cel WKI przyjął minimalizowanie różnic ekonomicznych pomiędzy podkarpackimi firmami z sektora IT a podmiotami z innych obszarów Polski. Misją Klastra jest stworzenie korzystnych warunków pozwalających na efektywne współdziałanie w sferze biznesu, które ułatwi wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań opartych na technologii informatycznej oraz przyczyni się do kreowania i wspierania wszelkich inicjatyw mających na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Szczegółowe cele Wschodniego Klastra Informatycznego:

1. stworzenie nowych form współpracy firm informatycznych, członków klastra,
2. wymiana doświadczeń, wiedzy i kontaktów,
3. zbudowanie wspólnej oferty produktów i wspólnej marki dla firm Polski wschodniej,
4. prowadzenie kampanii promocyjnych firm i ich produktów,
5. prowadzenie badań naukowych, analiz rynkowych i baz danych – współpraca z ośrodkami naukowymi,
6. realizacja wspólnych przedsięwzięć,
7. realizacja wspólnych projektów,
8. pozyskiwanie nowych technologii, wiedzy i kapitału,
9. obniżanie kosztów poprzez unikanie dublowania wysiłków,
11. wspólne pokonywanie barier administracyjnych i handlowych,
12. wzrost innowacyjności,
13. motywowanie do intensywnego rozwoju.

Powołanie pierwszego na Podkarpaciu Klastra IT jest bardzo ważnym krokiem w zakresie podnoszenia konkurencyjności regionu oraz kształtowania jego wizerunku jako województwa o dynamicznym rozwoju. Tworzona bowiem przez klaster sieć powiązań obejmuje nie tylko przedsiębiorstwa, ale także instytucje otoczenia biznesu, ośrodki naukowe i władze lokalne. Zakorzenienie w lokalnych strukturach sprawia, że klaster ma charakter trwały, a siła powiązań lokalnych staje się elementem budowania przewagi konkurencyjnej. Wzrost konkurencyjności podmiotów klastra sprawia, że sprawniej reagują one na lokalne warunki popytu, tworząc innowacyjne produkty coraz lepszej jakości.

Wschodni Klaster Informatyczny jest kolejnym obok funkcjonującego już na terenie województwa podkarpackiego klastra „Dolina Lotnicza” czy też Małopolsko – Podkarpackiego Klastra Czystej Energii przykładem dobrych praktyk w gospodarce. Funkcjonujące w ramach określonego klastra firmy, dzięki współpracy mają możliwość stworzyć wartościową na rynku markę. Większość z tych firm, nie byłaby w stanie dokonać tego samodzielnie. Ponadto klaster jest strukturą silnie związaną ze społecznością lokalną – jest sposobem na rozwój przedsiębiorczości w regionie.

Justyna Dec
Oddział promocji